Investors

EXO

EXO

Executive

ตกแต่งพื้นที่ทำงานสำหรับผู้บริหารให้ภูมิฐานอย่างมีเอกลักษณ์ ด้วยชุดโต๊ะผู้บริหาร Exo ที่ออกแบบให้มีดีไซน์โค้งมน และท็อปโต๊ะขนาดใหญ่เพื่อรองรับการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และต้อนรับแขกในบรรยากาศที่โอ่โถงEnquiry this product
แชร์