พนักงานขายโครงการ

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Modernform Group Public Co., Ltd. was established in Thailand in 1978 as an importer of furniture hardware and material. Since 1980, the Company has revolutionized the Thai furniture industry in term of design, manufacturing and marketing . Today the Company operates as a fully integrated furniture manufacturer and distributor of office and residential furniture for both domestic and global markets.

Job Responsibilities

 • เป็นตัวแทนบริษัทในการนำเสนอสินค้าและทำงานร่วมกับลูกค้าในโครงการบ้าน คอนโดมิเนียม สำนักงาน
 • รับผิดชอบยอดขายตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายผลิต/ฝ่ายออกแบบ/ฝ่ายประสานงานติดตั้งและจัดส่งให้บรรลุเป้าหมายที่รับผิดชอบ
 • หาลูกค้ารายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย
 • รักษาฐานลูกค้าให้มีความมั่นคง

Qualification

 • ชาย - หญิง
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายโครงการอย่างน้อย 2 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

Benefits

 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • สวัสดิการกู้ซื้อบ้าน
 • ส่วนลดการซื้อสินค้าของบริษัท
 • เงินช่วยเหลือวาระต่าง ๆ
 • วันหยุดเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
 • โบนัส / ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
Apply now
แชร์