Investors

โมเดอร์นฟอร์มมอบทุนการศึกษา

ธันวาคม 2563

Activity

Modernform-Scholarships-2019-(1).jpgบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาโมเดอร์นฟอร์ม ประจำปี 2562 ให้แก่นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด 24 สถาบัน จำนวน 35 ทุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย โดยมี นายพัฒนะ อุษณาจิตต์ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มอบทุน ณ อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ ศรีนครินทร์

แชร์