คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์

product-care

เก้าอี้ทำงาน

Do
 • ใช้สำหรับนั่ง
 • ควรวางบนผิวพื้นเรียบ
 • ควรตรวจเช็คสินค้าก่อนการใช้งานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และควรตรวจสอบอุปกรณ์ทุกๆ 6 เดือน
 • ควรนั่งให้เต็มเก้าอี้ โดยแผ่นหลังแนบกับพนักพิง ตลอดแนว ปรับความสูงและน้ำหนักการเอนพิงให้เหมาะสม
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ควรใช้ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่
Don't
 • ไม่ควรใช้งานในที่เปิดโล่ง กลางแจ้ง ถูกแสงแดดส่องผ่านโดยตรง หรือในที่อับชื้นและบริเวณที่มีฝุ่นละอองเป็นจำนวนมาก
 • ไม่ควรวางเก้าอี้ที่มีล้อบนพื้นแข็ง เช่นปูนซีเมนต์หรือกระเบื้อง ซึ่งอาจทำให้เก้าอี้ลื่นเกินไป
 • ห้ามนั่งบนที่เท้าแขน
 • ห้ามยืน กระโดด หรือเล่นบนเก้าอี้
 • ห้ามนำของมีคมวางบนเก้าอี้
 • ห้ามวางใกล้เปลวไฟหรือที่เปียกชื้น
 • ห้ามดัดแปลงโดยปราศจากคำแนะนำ
 • ห้ามใช้แทนพาหนะในการขนของ
 • ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดผิดประเภท

เก้าอี้รับประทานอาหาร

Do
 • ใช้สำหรับนั่ง
 • ควรวางบนพื้นผิวเรียบ
 • ควรวางไว้ในที่อากาศถ่ายเท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ควรใช้ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่
Don't
 • ห้ามยืน กระโดด หรือเล่นบนเก้าอี้
 • ห้ามนั่งหรือโยกแบบ 2 ขา
 • ห้ามนำของมีคมวางบนเก้าอี้
 • ห้ามวางใกล้เปลวไฟหรือที่เปียกชื้น
 • ห้ามดัดแปลงโดยปราศจากคำแนะนำ
 • ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดผิดประเภท

โซฟา

Do
 • ใช้สำหรับนั่งพักผ่อน
 • ควรวางบนพื้นผิวเรียบ
 • ควรวางไว้ในที่อากาศถ่ายเท
 • ควรตรวจเช็คสินค้าก่อนการใช้งานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์ทุกๆ 6 เดือน
 • ควรเคลื่อนย้ายโดยช่างผู้ชำนาญ ไม่ควรลากหรือดัน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ควรใช้ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่
Don't
 • ไม่ควรนำอาหารหรือเครื่องดื่มวางบนโซฟา
 • ห้ามนั่งบนที่ท้าวแขนและพนักพิง
 • ห้ามกระโดดบนโซฟา
 • ห้ามนำของมีคมวางบนโซฟา
 • ห้ามวางใกล้เปลวไฟหรือที่เปียกชื้น
 • ห้ามดัดแปลงโดยปราศจากคำแนะนำ
 • ห้ามเคลื่อนย้ายโซฟาด้วยการดันหรือลาก
 • ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดผิดประเภท

ม้านั่ง เก้าอี้ และโซฟากลางแจ้ง

Do
 • ใช้สำหรับนั่ง
 • ควรวางบนพื้นผิวเรียบ
 • ควรวางไว้ในที่อากาศถ่ายเท
 • ควรตรวจเช็คสินค้าก่อนการใช้งานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์ทุกๆ 6 เดือน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ควรใช้ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่
Don't
 • ห้ามนั่งบนที่ท้าวแขนและพนักพิง
 • ห้ามยืน กระโดด หรือเล่นบนม้านั่ง เก้าอี้ และโซฟา
 • ห้ามนำของมีคมวางบนม้านั่ง เก้าอี้ และโซฟา
 • ห้ามวางใกล้เปลวไฟ
 • ห้ามดัดแปลงโดยปราศจากคำแนะนำ
 • ห้ามใข้น้ำยาทำความสะอาดผิดประเภท

โต๊ะ

Do
 • ใช้สำหรับวางสิ่งของและใช้งานตามประเภท
 • ควรวางบนพื้นผิวเรียบ
 • ควรวางไว้ในที่อากาศถ่ายเท
 • ควรตรวจเช็คสินค้าก่อนการใช้งานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์ทุกๆ 6 เดือน
 • ควรเคลื่อนย้ายโดยช่างผู้ชำนาญ ไม่ควรลากหรือดัน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ควรใช้ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่
Don't
 • ห้ามกระโดดหรือเล่นบนโต๊ะ
 • ห้ามนำของมีคมวางบนโต๊ะ
 • ห้ามนำของที่มีความร้อนสูงวางบนโต๊ะ
 • ห้ามวางใกล้เปลวไฟ
 • ห้ามวางใกล้ที่เปียกชื้น (ยกเว้นสินค้าที่ใช้กลางแจ้ง)
 • ห้ามดัดแปลงโดยปราศจากคำแนะนำ
 • ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดผิดประเภท

ตู้

Do
 • ใช้สำหรับเก็บของตามประเภท
 • ควรวางบนพื้นผิวเรียบ
 • ควรวางไว้ในที่อากาศถ่ายเท
 • ควรตรวจเช็คสินค้าก่อนการใช้งานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์ทุกๆ 6 เดือน
 • ควรเคลื่อนย้ายโดยช่างผู้ชำนาญ ไม่ควรลากหรือดัน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ควรใช้ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่
Don't
 • ห้ามแขวนหรือใช้งานเกินน้ำหนักที่แนะนำไว้
 • ห้ามห้อยโหนหรือกระแทกตู้
 • ห้ามนำของมีคมวางบนตู้
 • ห้ามวางใกล้เปลวไฟหรือที่เปียกชื้น
 • ห้ามดัดแปลงโดยปราศจากคำแนะนำ
 • ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดผิดประเภท

เตียง

Do
 • ใช้สำหรับนอนพักผ่อนและรับน้ำหนักได้ไม่เกินจากที่บริษัทกำหนดไว้
 • สำหรับเตียงอาบแดด ควรใช้ความระมัดระวัง โดยไม่นำอวัยวะยื่นเข้าไปนะยะปรับระดับ เลื่อน หรือบานพับ
 • ควรวางบนพื้นผิวเรียบ
 • ควรวางไว้ในที่อากาศถ่ายเท
 • ควรตรวจเช็คสินค้าก่อนการใช้งานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์ทุกๆ 6 เดือน และหยุดการใช้งานเมื่อพบว่าสินค้าไม่อยู่ในสภาพการใช้งานปกติ
 • ควรเคลื่อนย้ายโดยช่างผู้ชำนาญ ไม่ควรลากหรือดัน
Don't
 • ไม่ควรวางเตียงที่มีล้อบนพื้นแข็ง เช่น ปูนซีเมนต์หรือกระเบื้อง ซึ่งอาจทำให้เตียงเกิดการลื่น
 • ไม่ควรนำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานบนเตียง
 • ห้ามกระโดดหรือเล่นบนเตียง
 • ห้ามนำของมีคมวางบนเตียง
 • ห้ามวางใกล้เปลวไฟ
 • ห้ามวางใกล้ที่เปียกชื้น (ยกเว้นสินค้าที่ใช้กลางแจ้ง)
 • ห้ามดัดแปลงโดยปราศจากคำแนะนำ
 • ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดผิดประเภท

ตู้แขวน / ตู้ตั้งพื้น

Do
 • ใช้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวเท่านั้น
 • ควรใช้ความระมัดระวังโดยไม่นำอวัยวะยื่นเข้าไปในระยะเปิด-ปิดของตู้บานยก บานเลื่อน บานเปิด บานลิ้นชัก
 • ควรหยุดใช้งานเมื่อเห็นรางเลื่อนเกิดการสั่นคลอน และบานพับของหน้าบานหลุดหลวม และแจ้งทางบริษัทเพื่อทาการแก้ไข
 • ควรหยุดการใช้งานเมื่อสังเกตเห็นปุ่มรับชั้นปรับหลุดหาย หรือชั้นวางอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สมดุลย์ และปรับตาแหน่งปุ่มรับชั้นปรับใหม่ก่อนการใช้งานครั้งถัดไป
 • ควรหยุดการใช้งานเมื่อสังเกตเห็นอุปกรณ์ที่แขวนตู้หลวม หรือไม่อยู่ในตำแหน่งที่สมดุลย์ และแจ้งบริษัทเพื่อทำการแก้ไข
Don't
 • ห้ามห้อยโหน หรือขึ้นไปเหยียบ นั่ง ยืนบนตู้
 • ห้ามกด หรือท้าวน้ำหนักลงบนบานตู้ หรือลิ้นชักที่เปิดอยู่
 • ห้ามเปิดกระแทกหน้าบานตู้
 • ห้ามวาง หรือใส่ของเกินน้ำหนักที่บริษัทกำหนด
 • ห้ามเทน้ำหรือราดน้ำบนตู้โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อบนเคาน์เตอร์ท็อป และบริเวณขาตู้
 • ห้ามใช้ของแข็งหรือของมีคมกระแทกลงบนตู้ทั้งภายในและภายนอก
 • ห้ามใช้น้ำยาทาความสะอาดประเภทอื่นๆที่บริษัทไม่ได้แนะนำ
 • ห้ามใช้วัสดุที่มีความหยาบ หรือแข็งกระด้างมาเช็ดขัด หรือโดนตู้เพราะอาจทำตู้มีรอยหรือชำรุดได้

เคาน์เตอร์ท็อป

Do
 • ใช้สำหรับเตรียมอาหาร
 • ควรทำความสะอาดโดยการเช็ดด้วยน้ำผสมสบู่
 • ควรเช็ดของเหลวที่ค้างอยู่บนเคาน์เตอร์ท็อปขณะทำครัวออกโดยเร็ว
Don't
 • ห้ามปีนหรือเหยียบบนเคาน์เตอร์ท็อป
 • ห้ามใช้ของแข็งหรือของมีคมกระแทกลงบนตัวเคาน์เตอร์ท็อป
 • ห้ามวางวัตถุที่มีความร้อนสูงจัดลงบนเคาน์เตอร์ท็อปโดยตรง
 • ห้ามใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่าง

COLLY SOFA

Do
 • ใช้สำหรับนั่งพักผ่อน
 • ควรวางบนพื้นผิวเรียบ
 • ควรวางไว้ในที่อากาศถ่ายเท
 • ควรตรวจเช็คสินค้าก่อนการใช้งานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์ทุกๆ 6 เดือน
 • ควรเคลื่อนย้ายโดยช่างผู้ชำนาญ ไม่ควรลากหรือดัน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ควรใช้ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่
 • รับน้ำหนักการเอนพิง สูงสุด 30 กก.
 • โต๊ะกลางรับน้ำหนักได้สูงสุด 10 กก.
Don't
 • ห้ามนั่งบนพนักพิง
 • ห้ามกระโดดบนโซฟา
 • ห้ามนั่งบนเบาะขณะโซฟาปรับระดับขึ้น
 • ไม่ควรนำอาหารหรือเครื่องดื่มวางบนโซฟา
 • ห้ามนำของมีคมวางบนโซฟา
 • ห้ามวางใกล้เปลวไฟหรือที่เปียกชื้น
 • ห้ามดัดแปลงโดยปราศจากคำแนะนำ
 • ห้ามเคลื่อนย้ายโซฟาด้วยการดันหรือลาก
 • ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดผิดประเภท
การดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์
ไม้
เฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้จริงและปิดเยื่อไม้วีเนียร์ ไม่ควรนำวัสดุร้อนจัดวางบนเฟอร์นิเจอร์เพราะสีที่เคลือบผิวจะเกิดการสลายตัวทางเคมีเมื่อได้รับอุณหภูมิเกินกว่า 100 องศาเซลเซียส และไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ ไม่ควรให้ส่วนของเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิจากไม้เปียกน้ำเป็นเวลานานเพราะจะทำให้เนื้อไม้บวมหรือพองตัวได้

การทำความสะอาด

เฟอร์นิเจอร์ที่เคลือบสี
 • ในกรณีที่ทำความสะอาดปกติ ใช้ไม้ขนไก่ปัดฝุ่นออก หรือใช้ผ้านุ่มชุบน้ำ บิดหมาดๆเช็ดออก
 • ในกรณีที่มีคราบสกปรกใช้น้ำยาเช็ดกระจกเช็ดด้ยผ้านุ่ม หากสีที่เคลือบไม่ใช้สีเงาให้ถูวนรอบคราบสกปรกเบาๆ
 • ในกรณีที่ต้องการดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์เคลือบสีเงา สามารถใช้น้ำยาขัดเงาชนิดที่ใช้กับไม้เคลือบสีได้
เฟอร์นิเจอร์ที่มีสีด้าน
 • ใช้น้ำยาเช็ดกระจกธรรมดาสเปรย์ลงบริเวณที่สกปรก แล้วใช้ผ้านุ่มถูวนรอบเบาๆ จากนั้นจึงใช้ผ้าแห้งเช็ด
Maintaining matted finish painted furniture :
 • Clean with alcohol and ammonia free glass cleaner along with soft damp lint free cloth. Apply and wipe off in circular motion. Dry with clean dry cloth.
ลามิเนท
เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปิดผิวด้วยวัสดุสังเคราะห์ ไม่ควรนำวัสดุที่มีความร้อนสูงกว่า 150 องศาเซลเซียส วางลงบนวัสดุประเภทนี้

การทำความสะอาด

 • ใช้ผ้าแห้งนุ่มๆเช็ดทำความสะอาด
 • ไม่ควรใช้แผ่นใยขัด เพราะจะทำให้เกิดรอยขูดขีดและผิวด้านได้ง่าย
 • วัสดุปิดผิว มีคุณสมบัติพิเศษสามารถป้องกันคราบสกปรก คราบอาหาร และเครื่องดื่มที่เกิดขึ้นตามปกติอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดคราบสกปรกโดยเฉพาะขึ้นให้ปฎิบัติดังนี้
  • การทำความสะอาดสำหรับคราบสกปรกทั่วไป เช่น คราบอาหาร ชา กาแฟ ให้ใช้ผ้านุ่มเช็ดด้วยน้ำสบู่อ่อนๆ หรือน้ำยาเช็ดกระจก
  • การทำความสะอาดคราบฝังแน่น เช่น คราบสี คราบหมึก สามารถใช้ทินเนอร์เช็ดเฉพาะจุดที่มีคราบฝังแน่น
โลหะ
(สแตนเลส อลูมิเนียม โครเมียม)
เฟอร์นิเจอร์ประเภทโลหะเป็นวัสดุที่ต้องระมัดระวังในเรื่องคราบไขมันต่างๆ เช่น ไขมันของอาหาร เพราะเป็นสิ่งสกปรกที่ทำลายความมันวาวของโลหะ ทำให้เฟอร์นิเจอร์ดูไม่สวยงาม

การทำความสะอาด

 • กรณีที่ทำความสะอาดปกติใช้ผ้านุ่มชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดออก
 • หากเป็นโลหะเคลอบผิวเงา ใช้แป้งฝุ่นทาให้ทั่วบริเวณที่สกปรกแล้วใช้ผ้านุ่มๆเช็ดแป้งฝุ่นออกให้หมด
 • กรณีที่เป็นโลหะนั้นใช้มานานหรือเริ่มมีคราบสกปรกทำให้ความเงาลดลง สามารถใช้น้ำยาขัดเคลือบเงาที่ใช้กับโลหะที่มีจำหน่ายทั่วไปได้
ผ้า
เฟอร์นิเจอร์ประเภทผ้าไม่ควรตั้งไว้บริเวณที่มีแสงแดดแรง เพราะจะทำให้สีของผ้าซีดจางได้

การทำความสะอาด

 • สำหรับคราบสกปรกธรรดา ใช้ผ้าแห้งนุ่มๆ หรือฟองน้ำชุบน้ำสบู่อ่อนๆเช็ดออก
 • หากเกิดคราบสกปรกชนิดอื่นบนผ้าให้ปฎิบัติดังนี้
  • คราบชา กาแฟ น้ำอัดลม : ล้างรอยเปื้อนด้วยน้ำสะอาด หลังจากนั้นทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่อ่อนๆ แล้วใช้น้ำสะอาดเช็ดอีกครั้ง
  • สีเทียน ลิปสติก : เช็ดด้วยน้ำยาซักแห้งและซักออกให้แห้ง เช็ดซ้ำหลายๆครั้งจนรอยเปื้อนจางลง แล้วใช้น้ำยาล้างจานเช็ดและซับออก หลักจากนั้นล้างออกด้วน้ำสะอาดและซับให้แห้ง
  • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เบียร์/เหล้า : เช็ดด้วยน้ำอุ่นหรือโซดาซักออกให้แห้ง
  • ช็อคโกแลต : สามารถเช็ดออกด้วยน้ำยาล้างจาน แอมโมเนีย หรือน้ำสบู่อ่อนและซักอก หรือล้างออกด้วยน้ำสะอาดและซับออกให้แห้ง
  • หมากฝรั่ง : ใช้น้ำแข็งวางบหมากฝรั่งให้เย็น ค่อยๆแกะหมากฝรั่งออกให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ เช็ดออกด้วยน้ำยาซักแห้งและซับออกให้แห้ง
หนัง
เฟอร์นิเจอร์ประเภทหนังไม่ควรให้ถูกแสงแดด เพราะจะทำให้หนังกรอบและอายุการใช้งานสั้นกว่าปกติ ระวังของแหลมของมีคมต่างๆ จะทำให้หนังขาดหรือทะลุได้ และควรอยู่ในห้องที่มีอากาศถ่ายเท

การทำความสะอาด

หนังแท้
 • ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดหรืออาจใช้ผสมแชมพูอ่อนๆ จะช่วยทำความสะอาดได้ง่าย
 • หากสกปรกให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดหนังโดยตรง ควรหลีกเลี่ยงน้ำยาเคมี หรือยาขัดเงาทั้งชนิดน้ำและครีม ซึ่งไม่ได้ระบุให้ใช้กับหนังโดยตรง เพราะอาจทะให้หนังแช็งกระด้างและสีด่าง
หนังเทียม (PVC)
 • ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ หรือใช้น้ำสบู่อ่อนๆเช็ดจะช่วยทำความสะอาดได้ง่าย
 • หากสกปรกมาก ใช้น้ำยาทะความสะอาดหนังที่มีขายทั่วไปเช็ดออก
 • ควรหลีกเลี่ยงนำมันก๊าดและแอลกอฮอล์ เพราะจะทำให้หนังเทียมมีสีด่างและอายุการใช้งานสั้นกว่าปกติ
หิน
หินแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ หินธรรมชาติ หินกึ่งสังเคราะห์ และหินสังเคราะห์
หินธรรมชาติ เช่น หินแกรนิต หินอ่อน
 • หินแกรนิต เป็นหินธรรมชาติที่ดูสง่า หรูหรา มีความแข็งแรงทนทานเหมาะสำหรับปูพื้นและท็อป
 • หินอ่อน เป็นหินที่มีความสวยงามตามลายธรรมชาติของหิน ไม่แข็งแรงเท่าหินแกรนิต เมาะสำหรับใช้ปูผนังตกแต่งและทำโต๊ะอาหาร
หินกึ่งสังเคราห์ (Composite stone) เช่น Verona stone มีส่วนระอบของหินธรรมชาติ 95% และสารเรซิ่นอีก 5% มีรูพรุนน้อยกว่าหินธรรมชาติ จึงดูดซึมน้อยกว่าแต่ยังดูสวยงามตามธรรมชาติ
หินสังเคราห์ (Acrylic solid surface) เช่น LG,Mystera มีส่วนผสมของสารอคริลิก น้ำซึมไม่ผ่าน จึงหมดปัญหาเรื่องเชื้อราและกลิ่นอับ ทนต่อการขีดข่วน และความร้อนสูง ไร้รอยต่อของหิน และปรับหน้าให้ดูใหม่เมื่อได้ใช้ไปนานๆ

การทำความสะอาด

หินแกรนิต/หินอ่อน
เนื่องจากคุณสมบัติของหินที่เป็นธรรมชาติที่น้ำสามารถซึมผ่านได้ ดังนั้นหากน้ำหกควรรีบเช็ดทันทีไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นาน เพราะน้ำอาจซึมผ่านได้ทำให้เกิดความอับชื้น หรือเชื้อราได้ วิธีการทำความสะอาดให้ใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดหรือใช้น้ำยาล้างจาน หรือน้ำยาทำความสะอาดเช็ดได้ตามปกติ และเช็ดด้วยผ้าแห้งอีกครั้ง
หินกึ่งสังเคราห์
วิธีการดูและรักษาคือ ต้องรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ ทั้งนี้เนื่องจากฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกที่สะสมเป็นเวลานานทำให้หินอาจดูหมองลง
 • ให้เลือกใช้น้ำยาทำความสะอาด (Detergent) ที่ใช้สำหรับหินอ่อน แล้วใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำยาที่ผสมน้ำยาบิดให้หมาดแล้วถูให้ทั่วบริเวณที่ต้องการ ที่มีคราบสกปรกมากให้ใช้แผ่นใยขัดล้างเฉพาะที่โดยขัดเป็นวงกลม และล้างอกด้วยน้ำสะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง
 • ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำยาเคลือบเงาชนิดน้ำ (Water Base) ผสมน้ำเช็ดให้ทั่วพื้นและทิ้งไว้จนแห้ง ใช้ผ้าสะอาดเช็ดอีกครั้งจนเงา การใช้ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาเป็นประจำจะทำให้หินคงสภาพและเงางามยิ่งขึ้น
กระจก
กระจกสามารถเป็นรอยขีดข่วนและหมองได้ง่ายหากไม่ระมัดระวัง หรือใช้งานอย่างเหมะสม ฉะนั้นจะต้องระมัดระวังในการวางสิ่งของลงบนกระจก เช่น แจกัน แก้วน้ำ ควรมีผ้าหรือแผ่นรองวางก่อน และไม่วางของร้อนจัดบนกระจก

การทำความสะอาด

 • คราบสกปรกที่เกิดจากฝุ่นละอองควรดูแลรักษาความสะอาดโดยใช้ไม้ขนไก่ปัดหรือผ้านุ่มเช็ดถูอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งเพื่อป้องกันคราบฝุ่นฝังแน่น
 • ความสกปรกที่เกิดจากคราบเปื้อน เช่น คราบกาแฟ ให้ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำสะอาดเช็ดจนกว่าคราบจะหมดไป แต่หากเป็นคราบฝังแน่นสามารถใช้น้ำยาเช็ดกระจกได้