Investors

VALENCIA

VALENCIA

Living room

สบายทุกสัมผัสตอบรับทุกรูปแบบการจัดวาง ด้วยโซฟาหุ้มผ้าสไตล์โมเดอร์น ที่ออกแบบให้รองรับการพักผ่อนได้อย่างแท้จริง ด้วยที่นั่งแบบเปิดปลายข้างเพื่อสร้างสรรค์รูปแบบการจัดวางได้อย่างสร้างสรรค์ ลงตัวทุกรูปแบบการตกแต่ง 

 

Enquiry this product
แชร์