Investors

FIORI

Lounge area

สตูล สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลายตามความต้องการเนื่องจากมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกติดตั้งอุปกรณ์เสริม โต๊ะพร้อมก้านยึด เพิ่มประโยชน์ใช้สอยอเนกประสงค์ให้สตูลนี้กลายเป็นที่ทำงาน หรือพักผ่อนได้อย่างครบครันในตัวเดียว เหมาะสำหรับพื้นที่สาธารณะที่ใครเข้ามาใช้ก็ได้ เช่น Home Office และ Co-working spaceEnquiry this product
แชร์