Join Our Team

เพราะเราเชื่อว่า...บุคลากรทุกคนล้วนเป็นส่วนสำคัญ ในการเติบโตของเรา เรายินดีต้อนรับทุกท่านด้วยตำแหน่ง
ที่หลากหลายและท้าทายความสามารถเพื่อรอให้คุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา

Join Our Team

CAREER OPPORTUNITIES

สอบถามข้อมูลหรือสมัครงานได้ที่

สอบถามข้อมูลหรือสมัครงาน
ฝ่ายพัฒนาบุคคล บริษัท Modernform
ที่อยู่: 699 อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ ชั้น 24
ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์: 0-2094-9600 ext. 9453/9894
E-mail: human_resource@modernform.co.th
Facebook: Modernform Career
สอบถามข้อมูลหรือสมัครงาน
ฝ่ายพัฒนาบุคคล บริษัท Home decorative
ที่อยู่: โฮมเดคคอเรทีฟโปรดักส์ 1207-1213
ถนน สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ,
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 02-391-4051-2
E-mail: human_resource@modernform.co.th