Investors

LIFT

LIFT

Workspace

โต๊ะทำงานที่ออกแบบโดยได้แรงบันดาลใจจากหลักการยศาสตร์ สามารถรองรับอิริยาบทอย่างถูกต้อง สัมพันธ์กับท่วงท่าเคลื่อนไหวขณะทำงานอย่างสมดุล นำมาสู่โต๊ะทำงานที่ปรับระดับความสูงของโต๊ะให้เหมาะสมกับสรีระในขณะที่นั่งหรือสลับกับการยืนทำงานได้ลงตัว เอื้อให้เกิดการยืดเส้นยืดสาย สลายอาการออฟฟิศซินโดรม สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและบรรยากาศน่านั่งทำงานในออฟฟิศEnquiry this product
แชร์