Investors

DAL

DAL

Living room

หากคุณชอบงานดีไซน์ DAL จะเป็นโต๊ะข้างที่ตอบโจทย์นั้น ด้วยท็อปโต๊ะโลหะทรงกลมที่ออกแบบให้ขอบโต๊ะพับขึ้นช่วยป้องกันสิ่งของตกหล่น ผสมผสานกับขาโลหะสีทองเส้นเล็กที่ขัดสานเป็นทรงกราฟฟิกอย่างมีดีไซน์ เหมาะสำหรับจัดวางเคียงคู่ชุดเก้าอี้พักคอย หรือโซฟาขนาดเล็กในสไตล์โมเดอร์นEnquiry this product
แชร์