โมเดอร์นฟอร์ม ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการเดินหน้านำวัสดุรีไซเคิลมาใช้ในการผลิตสินค้า โดยร่วมมือกับ PTT Global Chemical Public Company Limited (GC) ผลิตเฟอร์นิเจอร์ในคอลเลคชั่น Modern Lifestyle…Fashionable Furniture ที่ใช้วัสดุจากการ Upcycling โดยนำขยะหรือพลาสติกเหลือใช้เข้าสู่กระบวนการ เพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์และลดการเกิดขยะใหม่ทั้งนี้ยังสามารถ recycle ได้ 100 % อีกด้วย