Join our team

  1. HOME
  2. /
  3. Join our team

Join our team

เพราะเราเชื่อว่า…บุคลากรทุกคนล้วนเป็นส่วนสำคัญในการเติบโตขององค์กร เราจึงยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยตำแหน่ง ที่หลากหลายและท้าทายความสามารถ เพื่อให้คุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา

 

CONTACT

ฝ่ายพัฒนาบุคคล บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

699 อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ ชั้น 24
ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

0-2094-9837 ext. 9837

human_resource@modernform.co.th

Modernform Career