บริษัท ระฟ้าแอสโซซิเอทส์ จำกัด

 

บริษัท ระฟ้าแอสโซซิเอทส์ จำกัด

เป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม โดยมี บริษัท สำนักงานออกแบบระฟ้า จำกัด ให้บริการออกแบบด้านภูมิสถาปัตยกรรม บริษัท ระฟ้าพลัสอาร์คิเต็ค จำกัด ให้บริการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมจึงทำให้ RAFA ASSOCIATES เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทในประเทศไทยที่ให้บริการด้านสถาปัตยกรรมได้อย่าง “ครบวงจร”

ทุนจดทะเบียน30 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้นหลักบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 75%
ที่อยู่193/151 อาคารเลครัชดา ชั้น 12G ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์0-2661-8130-1
โทรสาร0-2661-8132
เว็บไซต์http://www.rafadesign.com/ , http://rafa.co.th
อีเมล์rafa@rafadesign.com , rf_architect@rafaarchitect.com