บริษัท โมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ จำกัด

 

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ จำกัด

จัดตั้งขึ้นในปี 2532 อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์เป็น อาคารสำนักงาน 28 ชั้น บนถนนศรีนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัทร่วม และเป็นศูนย์แสดงสินค้ารวมผลิตภัณฑ์ทุกประเภทในอาคารเดียวกันของบริษัท ส่วนพื้นที่ที่เหลือเพื่อเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าแก่บุคคลภายนอก

ทุนจดทะเบียน 220 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้นหลัก บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (100%)
ที่อยู่ อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ 699 ถนนศรีนครินทร์ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0-2722-8395-8
โทรสาร 0-2722-8399
เว็บไซต์ https://www.modernform.co.th
อีเมล์ crm_mtc@modernform.co.th