บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด (มหาชน)
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ประกอบธุรกิจผลิต จำหน่าย นำเข้า บริการซ่อมแซม ซึ่งสินค้าเพื่อสุขภาพ

ทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้นหลัก บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 95%
ที่อยู่ ชั้น 15 อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ 699 ถนนศรีนครินทร์ สวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ 02-094-9774
โทรสาร 02-722-8032
เว็บไซต์ http://www.modernformhealthcare.co.th/
อีเมล์ sales@modernformhealthcare.co.th