บริษัท อิโตคิ โมเดอร์นฟอร์ม จำกัด

 

บริษัท อิโตคิ โมเดอร์นฟอร์ม จำกัด

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Itoki, Japan กับ บมจ.โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป เพื่อเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าของ Itoki และ Modernform ในประเทศไทยและประเทศกลุ่ม CLMV

ทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้นหลัก ITOKI CORPORATE 51%, MODERN 49%
ที่อยู่ 699 อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ชั้น 22 ถนนศรีนครินทร์ สวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ 02-722-8288
แฟ็กซ์ 02-722-8289
เว็บไซต์ http://www.itokimodernform.com/
อีเมล์ info@itokimodernform.com