รายงานนักวิเคราะห์

HOME / Investor Relations / / รายงานนักวิเคราะห์

Time Headline
13 มีนาคม 2562 DBS
18 กันยายน 2561 Finansia Syrus
05 มีนาคม 2561 Finansia Syrus
24 พฤศจิกายน 2560 DBS
01 พฤศจิกายน 2560 Finansia Syrus
16 กันยายน 2560 Nomura
04 กันยายน 2560 Tisco
16 สิงหาคม 2560 Tisco
21 กรกฎาคม 2560 KT Zmico
20 กรกฎาคม 2560 DBS
18 สิงหาคม 2559 Phillip
03 สิงหาคม 2559 KGI
17 กุมภาพันธ์ 2559 Phillip
16 กุมภาพันธ์ 2559 DBS
16 กุมภาพันธ์ 2559 KGI
15 กุมภาพันธ์ 2559 KGI
01 กันยายน 2558 KGI
26 กุมภาพันธ์ 2558 KT Zmico
26 กุมภาพันธ์ 2558 DBS
26 กุมภาพันธ์ 2558 Tisco
23 กุมภาพันธ์ 2558 KGI Daily Story
18 สิงหาคม 2557 Philip
05 สิงหาคม 2557 KT Zmico