บริษัท เวิร์คสเคพ จำกัด

 

บริษัท เวิร์คสเคพ จำกัด

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งสำนักงานทุกประเภท

ทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้นหลัก MODERN 40%, นายนพดล ตั้งเผ่าศักดิ์ 29%, นางสาวพิมลรัตน์ ตั้งเผ่าศักดิ์ 29%, นายเอกพล ตั้งเผ่าศักดิ์ 2%
ที่อยู่ 51 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 02-886-3356
แฟ็กซ์ 02-886-3359
เว็บไซต์ http://www.workscape.co.th/
อีเมล์ info@workspace.co.th