Customer Service

ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหว รับรู้สิทธิพิเศษ ก่อนใคร พร้อมเรื่องราวใหม่ๆ ในสไตล์โมเดอร์นฟอร์ม

CUSTOMERIZATION SERVICE
เพราะโมเดอร์นฟอร์มรู้ว่าการได้เป็นเจ้าของเฟอร์นิเจอร์ที่มีชิ้นเดียวในโลกนั้นพิเศษแค่ไหน ? และจะยิ่งพิเศษมากขึ้นหากเอกลักษณ์ที่ปรากฏ บนเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นคือเรื่องราวความประทับใจ ของคุณเองโมเดอร์นฟอร์มจึงพร้อมมอบความเป็นหนึ่งเดียวนี้ด้วยบริการ Customerization Service ให้คุณสามารถเลือกใส่ความเป็นตัวเองลงบนเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลาย