Smart Workplace Solution

Cover-800x600---Copy

กลุ่มสินค้าที่ตอบโจทย์ สำหรับการทำงานยุคใหม่ ที่จะช่วยจัดสรรพื้นที่การใช้งานได้อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเปลี่ยนแปลง Office แบบเดิมๆ ของคุณให้เป็น Smart Workplace สุดล้ำ

View Product
EXZY-1280x640
> Wisdom

Wisdom : Smart Locker System

ระบบการจองตู้ล็อคเกอร์ที่ตอบโจทย์การทำงาน ในแบบ Smart Office ด้วยนวัตกรรมและ Features ที่ล้ำสมัย ช่วยให้การจัดสรรพื้นที่ตู้ Locker ของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Co Desk : Smart Desk Booking System

ระบบการจองโต๊ะทำงานในออฟฟิศ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และรูปแบบการทำงานในปัจจุบัน ตามฟังก์ชั่นและพฤติกรรมการใช้งานเป็นหลัก (Activity-based working) เป็นการจัดสรรพื้นที่ทำงานให้ใช้ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมช่วยลดพื้นที่ว่างของออฟฟิศโดยไม่จำเป็น

> Co-Desk
> Meet-in-touch

Meet in Touch : Smart Meeting Room Booking

ระบบการจองห้องประชุมอัจฉริยะ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ห้องประชุมได้อย่างดีที่สุด ลดการแย่งห้องประชุม จองซ้อนกัน หรือปัญหาห้องประชุมไม่เพียงพอ

EXZY-1280x640

Our Collection

0 รายการ:

Smart Workplace Solution