Investors

Rhapsody

Rhapsody---website_collection-2-OPT2-1280x960

Designed to enhance functionality with ultimate comfort whether at home or in the office

แนวคิดการบริหารพื้นที่สำนักงานและเฟอร์นิเจอร์รูปแบบใหม่ ที่แบ่งส่วนพื้นที่ใช้งานให้ความรู้สึกมั่นใจปลอดภัย พร้อมรองรับความหลากหลายของไลฟ์สไตล์และรูปแบบการทำงานในปัจจุบัน ตามฟังก์ชั่นและพฤติกรรมการใช้งานเป็นหลัก (Activity-based working) เน้นการกั้นแบ่งพื้นที่ด้วยเฟอร์นิเจอร์ ลดเวลาและความยุ่งยากในเรื่องงานโครงสร้าง ให้ความสำคัญกับพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ (Communal space) ที่ดึงให้คนมาใช้งาน/ทำงานร่วมกันในบรรยากาศที่สร้างสรรค์ เพื่อค้นหาไอเดียใหม่ๆ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งาน/องค์กร ได้เลือกปรับเปลี่ยนผังหรือเฟอร์นิเจอร์ ตามไลฟ์สไตล์เฉพาะตัวขององค์กร เพื่อนำไปสู่ประสิทธิภาพและความสุขในการทำงานที่สูงสุด

View Product
Rhapsody---website_collection-04-1280x640
Rhapsody---website_collection-01-OPT1-1280x640
Rhapsody---website_collection-3-01-800x600

Public Space

พื้นที่ด้านหน้า ที่รองรับการพบปะพูดคุยกับบุคคลภายนอก พื้นที่จัดเก็บสิ่งของส่วนตัว และเป็นจุดตรวจเช็คสุขภาพพนักงานก่อนเข้าพื้นที่ทำงาน โซนด้านหน้าที่เป็นทั้ง Reception, Meeting Space, Locker และ Disinfection area

Private Space

พื้นที่ทำงาน ที่ได้รับการจัดแบ่งพื้นที่แต่ละส่วนตามกิจกรรมและพฤติกรรมในการใช้งาน ใช้การกั้นแบ่งพื้นที่ด้วยเฟอร์นิเจอร์เป็นหลัก ช่วยลดงานโครงสร้างต่างๆ เน้นการเอื้อต่อการปรับเปลี่ยน โยกย้ายพื้นที่ในอนาคตได้อย่างสะดวกและเหมาะสม โดยเรามุ่งให้ความสำคัญกับพื้นที่ส่วนกลาง หรือ Communal space เพื่อดึงให้ผู้ใช้งานได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากขี้น ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล และเป็นพื้นที่สำหรับสันทนาการ

Rhapsody---website_collection-3-02-800x600
Rhapsody---website_collection-3-03-800x600

Locker Staff

พื้นที่จัดวางตู้ล็อคเกอร์บริเวณทางเข้า เพื่อให้พนักงานสามารถเก็บของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน พร้อมกับสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการติดตั้งระบบสแกนเข้าทำงาน และจองที่นั่งของพนักงาน

Disinfection

พื้นที่ติดตั้งระบบ หรือจัดวางอุปกรณ์เครื่องตรวจเช็คสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ไม่ว่าจะเป็นวัดอุณหภูมิร่างกาย จุดฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจ และรู้สึกปลอดภัย ก่อนเข้าสู่พื้นที่ทำงานทุกครั้ง

Rhapsody---website_collection-3-04-800x600
Rhapsody---website_collection-3-05-800x600

Lobby & Visitor Meeting

พื้นที่ในการติดต่อ รับรอง ต้อนรับ และพักคอยของแขกที่มาติดต่อ พร้อมพื้นที่ห้องประชุม เพื่อใช้ในการประชุมโซนด้านนอกที่แยกจากส่วนพื้นที่ทำงานของพนักงาน เพื่อสร้างความมั่นใจและรู้สึกปลอยภัย ทั้งพนักงานและบุคคลภายนอก

Concentrate & Coordinate

พื้นที่รองรับการทำงานที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและสมาธิสูง ตอบโจทย์ด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่มีรูปแบบทั้งแบบกึ่งเปิดกึ่งปิด และแบบปิด มีความสามารถในการช่วยดูดซับเสียง เพื่อป้องกันเสียงสะท้อนจากการพูดคุย ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบการใช้งานคนเดียวและใช้งานร่วมกันหลายคน

Rhapsody---website_collection-3-06-800x600
Rhapsody---website_collection-3-07-800x600

Confidential & Focus

พื้นที่รองรับการทำงานแบบส่วนตัว ที่ไม่เป็นที่นั่งประจำ หรือที่เรียกว่า Hot Desk รองรับการผสมผสานกับระบบการจองที่นั่งได้ ออกแบบพื้นที่ภายใต้บรรยากาศและเฟอร์นิเจอร์ที่ส่งเสริมสำหรับการใช้สมาธิในการทำงาน พร้อมกับรองรับการทำงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างควบคู่กัน

Create & Cooperate

พื้นที่รองรับการทำงานแบบส่วนตัว ที่ต้องการโต๊ะและที่นั่งประจำ แบบ desk system หรือพื้นที่รองรับการทำงานส่วนตัวในพื้นที่และการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ร่วมกัน แบบ bench working เป็นรูปแบบการทำงานที่เน้นการใช้โต๊ะทำงานแบบเป็นกิจลักษณะ

Rhapsody---website_collection-3-08-800x600
Rhapsody---website_collection-3-09-800x600

Communication & Collaborate

พื้นที่ส่วนกลาง (Communal Space) ที่รองรับการทำงานในบรรยากาศที่เป็นกึ่งทางการและไปจนถึงแบบไม่เป็นทางการ จัดวางเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์สำหรับการรับรอง การพักคอย และการพักผ่อน รองรับการใช้งานทั้งการทำงาน การพักผ่อน และทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในองค์กร โดยปรับเปลี่ยนหน้าที่ของพื้นที่ไปตามกิจกรรมและเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกนำมาใช้ร่วมกัน

Center Point

พื้นที่ส่วนกลางหลัก (Communal Space) ที่รองรับการใช้งานร่วมกันเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ของทุกคนในองค์กร ทั้งสำหรับการทำงาน การพักผ่อน และการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เช่น การระดมความคิด การสัมมนา การประชุมย่อย พักผ่อน ไปจนถึงเป็นพื้นที่นั่งทำงานส่วนตัว โดยเฟอร์นิเจอร์ในพื้นที่นี้ต้องพร้อมปรับเปลี่ยน เคลื่อนย้าย เพื่อความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนหน้าที่ของพื้นที่ในการใช้งาน

Rhapsody---website_collection-3-10-800x600
Rhapsody---website_collection-3-11-800x600

Activity Hub

พื้นที่ส่วนกลางรอง (Communal Space) ถูกออกแบบให้วางตัวอยู่ในตำแหน่งที่เชื่อมโยงคนต่างแผนก หรือแผนกเดียวกัน ให้มามีปฏิสัมพันธ์กัน รองรับการใช้งานทั้งเพื่อการทำงานและการผ่อนคลาย เช่น Coffee Station, Facility Station สำหรับวางอุปกรณ์สำนักงานต่างๆที่ต้องใช้งานร่วมกัน อย่างเช่น ปริ้นเตอร์หรือเครื่องถ่ายเอกสาร เป็น Corner ที่ช่วยให้เกิดทั้งการทำงานและการพักผ่อน ช่วยให้บรรยากาศในที่ทำงานผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น เพื่อประสิทธิภาพและความสุขในการทำงานที่ดีขึ้นตามมา

Meeting

พื้นที่ห้องประชุม รองรับการประชุมภายในบริษัทแบบเป็นสัดส่วน เน้นการใช้งานในรูปแบบที่เป็นทางการ เป็นพื้นที่สำหรับการระดมความคิด ปรึกษาหารือ โดยเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้งาน ต้องรองรับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ และเป็นเก้าอี้ที่นั่งสบาย รองรับการเคลื่อนไหว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมรู้สึกผ่อนคลาย และช่วยให้บรรยากาศไม่ตึงเครียด พร้อมสำหรับการสร้างสรรค์ไอเดียดีๆร่วมกัน

Rhapsody---website_collection-3-12-800x600
messageImage_1633696606825

Our Collection

0 รายการ:

Rhapsody

เรียงตาม:
ล่าสุด
ตัวอักษร
Material

ผ้า

โลหะ

ไม้

Reset filters
Apply